Публічний договір від ФОП Домбровська Т.О.

Публічний договір від ФОП Домбровська Т.О.

Інформація про договір

Наведена нижче інформація, є офіційною пропозицією (офертою), юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування з ФОП Домбровська Т.О.(виключення визначені у п. 7.8 Публічного договору на абонентське обслуговування). Для того, щоб укласти, зазначений вище договір зовсім не обов'язково приїжджати в офіс нашої компанії, вести переговори, заповнювати купу паперів. Для укладення договору достатньо лише ознайомитися з цією інформацією і наведеним нижче текстом договору. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Якщо Ви згодні з його умовами - можете зробити оплату послуг . У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а ФОП ДОМБРОВСЬКА Т.О., такою що, прийняла на себе обов'язок надавати послуги, зазначені в договорі. Громадянами оплата може бути зроблена через будь-яке відділення комерційного банку .

Відповідно до Цивільного Кодексу України , в разі прийняття викладених в даній Оферті умов і оплати послуг фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ ( акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах , викладених в Оферті ) .

У майбутньому , якщо у Вас виникне необхідність, Ви зможете в зручний для Вас час отримати документально оформлений договір з підписами і печаткою Виконавця.

Публічний договір

на абонентське обслуговування

ФОП ДОМБРОВСЬКА Т.О., надалі Виконавець , з одного боку , і Замовник , з іншого боку , уклали цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з умовами даного Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Послуги в порядку і на умовах , передбачених цим Договором , а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги .

1.2. Даний договір носить характер публічної оферти і є еквівалентом " усної угоди " , і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу .

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Під послугами розуміється надання Замовнику :

2.1.1. Унікального імені ( далі логіна ) та пароля , що дозволяє управляти послугами на веб - сайті Виконавця , дана інформація відправляється на контактну електронну адресу (e - mail) Замовника, після проходження процедури реєстрації та оплати . Контактною електронною адресою вважається адреса ,яка вказана Замовником під час проходження процедури реєстрації на сайті ;

2.1.2. можливості розмістити інформацію, на серверах Виконавця в межах квоти, яка передбачена тарифним планом .

2.1.3. Реєстрації доменних імен і підтримки їх на первинному і вторинних серверах імен DNS , якщо така послуга замовлена ??на офіційному сайті Виконавця ;

2.1.4. Можливості організації імен електронної пошти, з обсягом інформації, яку зберігають в кожен момент часу, в межах квоти , передбаченої тарифним планом

2.1.5. Можливості адресації розміщеного ресурсу

2.1.6. необхідних для використання Послуг консультацій по електронній пошті або телефону

2.2. Замовник дає згоду на зберігання і обробку персональних даних, з метою забезпечення реалізації взаємовідносин в сфері інформатизації

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1.1. Надавати Замовнику Послуги, відповідно до суми абонентської плати , внесеної в порядку , передбаченому розділом 4 даного Договору .

3.1.2. Реєстрація облікового запису Замовника та надання йому ім'я ( логіна ) і пароля доступу, за допомогою електронної пошти .

3.1.3. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, яка отримана від нього при реєстрації, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків , передбачених чинним законодавством України.

3.1.4. Публікувати офіційні повідомлення, які пов'язані з обслуговуванням Замовників і зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця.

3.2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.2.1. У мінімальному обсязі володіти навичками і знаннями, які необхідні для самостійного використання Послуги .

3.2.2. Надати достовірні відомості при реєстрації і укладанні Договору

3.2.3.На першу вимогу надати Виконавцю скан-копії заповненої заяви і паспорта (1,2 сторінка та реєстрація). Під заявою в даному Договорі розуміється власноруч заповнене та підписане звернення до Виконавця, вимога про заповнення якого висуваються Виконавцем в певних випадках і доводяться до відома Замовника, за допомогою електронних листів і інструкцій на сайті Виконавця. Бланк такої заяви, доступний для скачування Замовником в його особистому кабінеті, на сайті Виконавця, або може бути написаний Замовником в довільній формі.

3.2.4. Своєчасно надавати Виконавцю інформацію про зміну відомостей , таких як: контактна електронна адреса, телефон , а також поштова адреса (для відправлення документів - при бажанні підписати договір згодом ) .

3.2.5. При зверненні в службу технічної підтримки Виконавця має використовувати контактну електронну адресу (адресу, яка вказана при замовленні послуги ) і повідомляти свій логін , ім'я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші способи підтвердження своїх прав доступу

3.2.6. Забезпечувати конфіденційність своїх логіна і пароля.

3.2.7. Оплачувати Послуги відповідно до тарифного плану обслуговування і дотримуючись умов розділу 4 даного Договору. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифами на сайті Виконавця.

3.2.8.У разі незгоди зі змінами тексту цього договору Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця в десятиденний термін з моменту отримання повідомлення про зміни. 3.2.9. Зберігати банківські фінансові документи ( платіжні доручення , квитанції , чеки ) , що підтверджують здійснення оплати Послуг .

4. ЦІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Замовник проводить акцепт оферти і укладення Договору, шляхом попередньої оплати послуг Виконавця, відповідно до умов даного Договору. Попередня оплата послуг Виконавця, означає згоду Замовника з усіма умовами цього договору.

4.2. Вартість робіт за цим договором, на момент його укладення, визначається відповідно до діючих умов, які публікуються на сайті Виконавця.

4.3. Платежі здійснюються відповідно до тарифів, які опубліковані на сайті Виконавця.

4.4. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги, змінювати тарифи обслуговування, вводити нові тарифні плани. Про введення нових цін або інші зміни Виконавець сповіщає Замовника, за допомогою публікації на своєму сайті. У разі внесення авансу за надання послуг відповідно до даного Договору, нові ціни на Послуги вступають в силу для Замовника після закінчення терміну, за який внесено аванс.

4.5. Послуги надаються за умови внесення оплати, згідно обраного тарифного плану , за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця

4.6. Оплата Послуг проводиться шляхом безготівкових платежів на банківський рахунок Виконавця, який вказаний в розділі 10 даного Договору .

4.6.1. При оплаті через банк, Замовник зобов'язаний вказати в платіжному документі призначення платежу . Виконавець має право не надавати послуги в разі , якщо в платіжному документі не вказано призначення платежу .

4.6.2. Рахунок оплати послуг Замовник отримує самостійно на інтернет - сайті https://ФОП Домбровська Т.О..ua/ і оплачує в 10 - ти денний термін , вказуючи при оплаті послугу , за яку вноситься платіж ..

4.6.3. Наданування про необхідність продовження послуг Виконавець надає Замовнику по електронній пошті, яка вказана при реєстрації, або Замовник самостійно формує собі рахунок на сплату послуг в особистому кабінеті на сайті Виконавця. Рахунок повинен бути сплачений не пізніше 3 - х днів з моменту закінчення терміну надання послуг.

4.6.4. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця по електронній пошті дату, суму платежу, а також за яку послугу здійснений платіж.

4.6.5. У разі несвоєчасної оплати, Виконавець має право припинити надання послуг.

4.7. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на сайті Виконавця, Замовник несе всі негативні наслідки за платежі, здійснені за старими реквізитами.

4.8. Днем оплати вважається день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця..

4.9. У разі призупинення надання послуг через несплату, їх відновлення відбувається протягом робочого дня , наступного за днем оплати

4.9.1 В разі не сплати Замовником послуг, протягом 30 днів з моменту їх закінчення , відновлення послуг може бути не можливим . У разі якщо відновлення послуг можливо, воно відбувається за додаткову плату встановлену Виконавцем.

4.10. Кошти які надійшли від осіб зазначених в п. 7.8. Договору будуть вважатися такими, що направленні на зміцнення обороноздатності Збройних Сил України, поверненню не підлягають і будуть передані на підтримку армії України.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність і не дає гарантію того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець вживає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення переривань сервісу або порушення його якості.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами, або завдані в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі, або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

5.4. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів і послуг, які розповсюджуються в Інтернет і надаються Замовнику за допомогою Послуг.

5.5. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого використання. За фактом крадіжки логіна та пароля по вині третіх осіб Замовник повинен направити на адресу Виконавця заяву про зміну пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, що призвели крадіжку, а для відшкодування збитків в результаті крадіжки Замовник повинен звернутися у відповідні правоохоронні органи.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за повідомлення третіх осіб про позбавлення Замовника доступу до послуги і за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого попередження.

5.7. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратах, пов'язаних з порушенням положень Договору Замовником або іншими особами, що використовують ім'я користувача і пароль Замовника, або отримали доступ до редагування інформації Замовника шляхом злому; або пов'язаних з використанням Інтернет за допомогою Послуг; або пов'язаних з приміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів у мережі Інтернет Замовником або іншими особами, що використовують його логін і пароль.

5.8. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне отримання Замовником повідомлень Виконавця, надісланих електронною поштою. Лист вважається отриманим Замовником в день його відправлення Виконавцем.

5.9. Виконавець, Адміністратор та Оператор Реєстру не несе відповідальності щодо наслідків використання, не використання, або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порущення Реєстрантом будь яких прав третіх осіб.

5.10. Виконавець протягом терміну делегування доменних імен в зонах:.ua, kyiv.ua, kiev.ua, ivano-frankivsk.ua, if.ua, poltava.ua, pl.ua, uzhgorod.ua, uz.ua Замовнику, в рамках данного договору дотримується Єдиної політики вирішення суперечок про доменні імена у вказаних зонах (Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення суперечок про доменні імена (Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики рішення суперечок про доменні імена Всесвітньої організації інтелектуальної власності(World Intellectual Property Organization Supplemental Rules Domain Name Dispute Resolution Policy), опублікованими за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp

А саме:

5.10.1 Надавати інформацію, яку запитує Центр Всесвітньої організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім'я зареєстровано Виконавцем в інтересах Замовника, що доменне ім'я зареєстровано фізичною або юридичною особою визначеною відповідачем у скарзі, надати контакті дані registrant’a спірного доменного імені. У випадку необхідності, надати договір на реєстрацію та супровід доменного імені та інші документи.

5.10.2 Не проводити зміну registrant’a та/або реєстратора спірного домену протягом розгляду скарги.

5.10.3 Виконувати рішення Адміністративної комісії Центру всесвітньої організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, а саме: зміна registrant’a або реєстратора спірного домену або його повне видалення у випаждку винесення одного з таких рішень.

5.11 Замовник протягом терміну делегування доменних імен в зонах: .ua, kyiv.ua, kiev.ua, ivano-frankivsk.ua, if.ua, poltava.ua, pl.ua, uzhgorod.ua, uz.ua в рамках цього договору зобов'язується дотримуватись Єдиної політики вирішення суперечок про доменні імена у вказаних зонах (Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення суперечок про доменні імена (Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики рішення суперечок про доменні імена у вказаних зонах Всесвітньої організації інтелектуальної власності(World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy), опублікованими за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp

5.12. При вказанні Замовником в заявці на реєстрацію або переделегування домену в адміністративних, технічних або фінансових контактах домену персональных даних третіх осіб Замовник гарантує, що такі персональні дані вказуються зі згоди власників персональних даних з дотриманням діючих норм захисту персональних даних встановленних діючим законодавством України та/або Загального регламенту персональних даних (GDPR) без порушення прав третіх осіб. Замовник зобов'язується самостійно повідомляти суб'єктів персональних данних про зміст, мету та об'єм персональних даних та особах/організаціях яким вони передаються.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

6.1. Претензії Замовника щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому (електронному) вигляді. Термін розгляду претензій Замовника не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

6.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється після надання Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

6.3. Для вирішення технічних питань при визначенні вини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації у якості експертів.

6.4. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути стосовно цього договору чи у зв'язку з ним.

6.5. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку згідно з підсудністю, встановленою законодавством України.

7. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення плати за Послуги у розмірі та порядку, встановленому цим договором (за виключенням обставин передбачених п. 7.8.).

7.2. Договір укладається на невизначений термін і діє протягом зазначеного строку за умови своєчасної і повної оплати Замовником послуг Виконавця.

7.3. Виконавець має право змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника шляхом опублікування інформації на сайті. Ці зміни договору набирають чинності через десять днів після їх опублікування на сайті Виконавця, якщо Замовник не надіслав свої мотивовані заперечення проти зміни умов договору. У цьому випадку зміни до Договору набирають чинності після врегулювання сторонами спірних моментів.

7.4. У випадку неможливості врегулювання спірних моментів, пов'язаних зі зміною умов даного Договору, Виконавець має право відмовитися від Договору і припинити надання Послуг.

7.5. Замовник має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

7.6. У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Замовника, залишок коштів на особовому рахунку Замовника поверненню не підлягає. Виконавець має право запропонувати Замовнику на залишок невикористаної суму інші послуги.

7.7. Повернення не передбачено за такі послуги:

реєстрація / продовження доменних імен;

оренда віртуальних та виділених серверів, в разі оплати на строк до 1 місяця.

7.8 Від 24.02.2022 року Договір на абонентське обслуговування не може бути укладено:

а) з юридичними особами, бенефіціарні власники яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

б) з фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";

в) з фізичними та юридичними особами держави, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Замовник дає свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних Замовника.

8.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних і наступної їх обробки є отримання Замовником послуг, які надаються Виконавцем.

8.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності з законодавством України про захист персональних даних.

8.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право знеособити його персональні дані з метою передачі іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленому вигляді.

8.5. Замовник даною згодою доручає Виконавцю, як Реєстратору, опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, які є необхідними для роботи сервісів, служб, доменів.

8.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі за адресою Виконавця. При цьому Замовник згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

- відмова з боку Виконавця у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

-видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Виконавця таких даних;

8.7. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо операція, яка виконується потребує ідентифікації Замовника, як власника доменного імені.

8.8. Права Замовника по відношенню до його персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. З усіх питань, які не врегульовані цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Додатками до цього договору є: Додаток 1 - Норми користування мережею Інтернет, Додаток 2 - Перелік заборонених матеріалів при наданні послуг.

10. Реквізити ФОП ДОМБРОВСЬКА Т.О.

Послуги які провадяться під торговельною маркою ФОП ДОМБРОВСЬКА Т.О. можуть надаватись від декількох фізичних осіб підприємців або юридичних осіб. Нижче наводимо данні контрагентів від яких виставляються рахунки та договори надання послуг:

Найменування отримувача

ФОП Домбровська Тетяна Олексіївна

Код одержувача

1997507369

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN

UA283052990000026003035012621

Назва банку

АТ КБ «ПриватБанк»